Mokslo darbai

  • MOKSLINIŲ TEKSTŲ rašymas ir / ar vertimas
  • Turinio redagavimas. Įvadas. Išvados.
  • Mokslinis tiriamasis darbas. Dėstymo dalis.
  • Skaidrių, lentelių darymas
  • Pagalba rašant mokslinius darbus
  • Pagalba doktorantams. Informacijos surinkimas. Sisteminimas. Vertimas.
  • Pagalba studentams dėl baigiamųjų darbų taisymo pagal vadovo pastabas.
  • Pagalba ruošiantis gynimui / pristatymui.
  • Kita praktinio ir techninio pobūdžio pagalba.

Pastaba:

Dažnai studentas, kai rašo mokslinį darbą, paliekamas vienas. Darbo vadovas su juo nebendrauja arba nepaaiškina, kaip rašyti. Tuomet atrodo, kad gąsdina viskas. Galime padėti mokytis. Mokslo darbų samprata yra plati kategorija. Tai ir mokslininkų darbai, ir praktinio taikomojo pobūdžio asmeninės studijos, ir pats mokymosi procesas, kuris išskiriamas į atskirą stadiją ar mokslo proceso stadijų jungtį.

Paslaugas teikiame pagal Jūsų užsakymą asmeniniam naudojimui. Galime parengti mokslinį tekstą, atlikti vertimą, surinkti literatūrą ar suteikti kitą pagalbą. Parengtus tekstus galėsite cituoti savo darbe, naudoti juos kaip mokomuosius pavyzdžius, tačiau jie negali būti pristatomi, kaip studijų baigiamieji ar disertacijų darbai.

Neparduodame baigiamųjų darbų ir disertacijų, jokių darbų   neteikiame mokslo ir studijų institucijoms, nebent šiuos darbus tokios institucijos užsakytų.

Už studijų baigiamųjų darbų bei disertacijų neteisėtą pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą mokslo ir studijų institucijoms numatoma administracinė atsakomybė.

Todėl pasiliekame sau teisę neatsakyti į užklausas dėl baigiamųjų darbų rašymo.

KAINA IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

Minimali kaina atliekamiems darbams  5,50Eur

Atsiųskite užsakymą arba užklausą. Tuoj pat pasakome kainą ir atlikimo terminą. Jeigu reikia labai skubiai, iš karto pasakykite ar parašykite iki kada būtina atlikti darbą. Įprastas darbo atlikimo terminas 1-2 dienos. Skubus vertimas atliekamas tuoj pat.

Apmokėjimas išankstinis; atliekant didelės apimties užsakymus, mokėjimą galima skaidyti pagal atliekamo darbo etapus. Išrašome sąskaitas-faktūras.