DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS 1. Kuo vadovautis, rengiant dokumentus? Dažnai žmonės rengia dokumentus tiksliai nežinodami, kuo reikia vadovautis, juos rengiant. Prisirenka daug šablonų, pavyzdžių, bet reikėtų vadovautis Dokumentų rengimo taisyklėmis. Taisyklės užtikrina unifikuotą, suvienodintą dokumentų rengimo tvarką, rodo asmens, įstaigos ar organizacijos atsakingą ir neatsainų požiūrį į dokumentų rengimą. Taisyklingai parengtas…

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO ĮSAKYMAS DĖL DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2011 m. liepos 4 d. Nr. V-117 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055) 11 straipsnio 4 dalį: 1. Tvirtinu Dokumentų rengimo taisykles (pridedama). 2. Laikau netekusiais galios: 2.1. Lietuvos archyvų…

Perevod.lt – BIURO PASLAUGOS  teikiamos biure ar nuotoliniu būdu (skype, bendraujant telefonu, elektroninio susirašinėjimo pagalba ar kt. priimtinu būdu). Visos šiame tinklapyje įvardintos paslaugos priskiriamos prie biuro paslaugų. Tai įvairios paslaugos, įprastai teikiamos biuruose ar kabinetuose. Biuro paslaugos pagal skirtingą jų pobūdį reikalingos tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims (įmonių…

Pretenzijos šablonas. Gal kas turite pretenzijos formą ar pavyzdį? Vienas iš dažnesnių klausimų ,,Ar turite pretenzijos šabloną?“ Aptarsime pretenzijos sudedamąsias dalis teisiniu bei praktiniu aspektu. Pataria specializuotas civilinės ir komercinės teisės juristas Aurimas Užkuraitis. Pretenzijos šablonas ir pretenzijos turinys de facto ir de jure bei reikalavimo dalykas. Reikšmingos dedamosios: Faktinės…