Pretenzijos šablonas. Gal kas turite pretenzijos formą ar pavyzdį?

Vienas iš dažnesnių klausimų ,,Ar turite pretenzijos šabloną?“ Aptarsime pretenzijos sudedamąsias dalis teisiniu bei praktiniu aspektu.

Pataria specializuotas civilinės ir komercinės teisės juristas Aurimas Užkuraitis.

Pretenzijos šablonas ir pretenzijos turinys de facto ir de jure bei reikalavimo dalykas.

Reikšmingos dedamosios:

  1. Faktinės aplinkybės;
  2. Teisinis pagrįstumas;
  3. Aiškus reikalavimas.

Pretenzijos šablonas yra tinkamas visiškai analogiškose gyvenimo situacijose, kai faktiniu pagrindu perteikiami tapatūs veiksmai ar įvykiai, vadovaujamasi tuo pačiu juridiniu pagrindu ir reikalaujama tų pačių dalykų (kai pretenziją reiškiama dėl to paties dalyko).
Kaip ir duona parduotuvėje, taip ir pretenzija gali vadintis taip pat, bet savo verte iš esmės skirtis. Duona parduotuvėje yra labai skirtingų kainų, skirtingos sudėties, dydžio. Taip ir pretenzija savo teisiniu reikšmingumu gali būti labai įvairi. Pavadinimas „Pretenzija“ savo turiniu gali visiškai nereikšti pretenzijos. Be to, neapdairumas ir noras pagąsdinti pretenzijos šablonu gali atsisukti prieš patį asmenį teikiantį pretenziją. Pvz. : Kreditorius gali įspėti skolininką ir nepasiekti jokio rezultato, o skolininkas gali pradėti slapstytis. Todėl visada žinokite kokių tikslų siekiate ir kaip ketinate tai padaryti. Modeliuokite įvairias galimas situacijas po pretenzijos įteikimo.
Juridinė (teisinė) pretenzija – reikalavimo, kildinamo iš teisės perteikimas kitam asmeniui, kuris turi pareigą reikalavimą teikiančio asmens atžvilgiu. Tokią sampratą teisinės pretenzijos sampratą formuluoja Civilinės ir komercinės teisės pakraipos juristas Aurimas Užkuraitis. Anot teisininko, sprendžiant ginčus ir rengiant pretenziją svarbiausia yra sugebėti teisingai vertinti aplinkybes bei pasiektam vertinimui lanksčiai taikyti įstatymus atsižvelgiant į logiškai įprastus dalykus: teisingumo, sąžiningumo, protingumą bei teismų praktiką.
Kodėl juridinė pretenzija privalo turėti tiek faktinę, tiek ir juridinę dalis bei aiškiai formuluojamą reikalavimą?

  1. Tai parodo Jūsų tvirtą poziciją ir atgraso oponentą nuo piktnaudžiavimo teise t.y.: įvertinami galimi padariniai, jeigu nevykdys pretenzijoje keliamo reikalavimo ar reikalavimų, įvertinama turimų kontrargumentų patikimumas, priimamas sprendimas;
  2. Faktinių aplinkybių pateikimas, iš kurių kildinamas reikalavimas, ir juridinis faktinės dalies palaikymas padeda išvengti bereikalingų ilgų pažadų ar net piktybiškų apgaudinėjimų, nes reagavimas į teisinę pretenziją ar ne reagavimas į ją, yra pretenziją gavusio asmens valios išraiška (sprendimas, signalas);
  3. Reikalavimai, keliami teisinėje pretenzijoje, yra labai svarbus elementas, kuris įspraudžia pretenziją gavusį asmenį į tam tikrus rėmus. Teisingai suformuluoti reikalavimai neleidžia pretenzijos gavėjui manipuliuoti interpretacijomis ir išvedžiojimais arba apsimetinėti, kad nesupranta, ko iš jo norima.

Juridinės (teisinės) pretenzijos vieta ginčo procese. Juridinė pretenzija – tai geros valios išraiška, įrodymas, kad ginčą siekiama išspręsti taikiai. Tokia pretenzija dažnai leidžia sutaupyti pinigų ir laiko, nes jau teisinėje pretenzijoje galima pateikti visus argumentus ir svertus, kuriais ir bus vykdoma pretenziją teikiančio asmens teisinė gynyba ateityje. Vėlesnės teisinės ginčo nagrinėjimo stadijos iš esmės tik atkartoja pretenzijos turinį – galbūt su praplėstomis interpretacijomis. Todėl ne viena ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija ginčus nagrinėja tik po to, kai buvo išnaudotos juridinės pretenzijos ginčo išsprendimo galimybės.
Ar teisinė pretenzija – tai šablonas? Į šį klausimą galima atsakyti klausimu: Ar gyvenimas – tai šablonas? Turbūt gyvenimas yra visoks ir kiekvienam vis kitoks, todėl ir teisinės pretenzijos negali būti visiškai šabloniškos, jeigu Jūs siekiate rezultato. Ką daryti? Kaip taupyti? Standartizuokite pagal savo poreikius.
Standartizuotas pretenzijos šablonas pagal dažniausią ginčo dalyką, esant panašioms aplinkybėms yra efektyvi ir ekonomiška priemonė versle ir kiekvieno darbe.
Patarimas. Jeigu dirbate su šablonu, tai nieko blogo, bet patartina jį standartizuoti pagal Jūsų poreikius. Aišku, galima ant popieriaus lapo užrašyti „Pretenzija. Tu man skoloj, atiduok pinigus !“ , bet efektyvumo požiūriu tai bus tiesiog paprastas lapelis, kuris gali ne padėti, bet net ir pakenkti.
Teisinės pretenzijos rengimo konstrukcinė seka: Vadovaukitės tokia konstrukcija: situacijos analizė, kontrargumentų prielaidos, reikšmingų ir „nepavojingų“ duomenų panaudojimas faktinių aplinkybių dėstymo dalyje, įstatymai ir kiti teisės aktai, teismų praktika, aiškūs reikalavimai.
Atsakymas į teisinę (juridinę) pretenziją

Atsakymą į teisinę pretenziją rašyti būtina dėl šių priežasčių:

  1. Savo teisinės pozicijos išsakymas. Galite pateikti kompromisinį ginčo sprendimo variantą. Galite derėtis dėl reikalavimų vykdymo išdėstymo ar terminų atidėjimo. Jeigu nesutinkate su pareikšta pretenzija išsakykite tai argumentuotai ir užkirskite kelią galimiems teisiniams ginčams ateityje;
  2. Ne visada, kas atrodo teisinga Jums, atrodys teisinga teisininkui/advokatui. Pasitarkite, net ir tuo atveju, jeigu situacija atrodo Jums beviltiška.

Dėl pretenzijų surašymo, konsultacijų galite kreiptis info@perevod.lt. Tel. 864444881
Minimali teisinio pobūdžio paslaugų kaina – 40Eur
Ne visada patariame rašyti pretenziją. Pasitarkite. Teisinės pretenzijos kaina – 35Eur
Konsultacija formuluojant pretenziją – 20 – 30Eur
Įmonėms. Rengiame standartizuotas pretenzijas – „šablonus“ pagal Jūsų poreikį – „dažniausią ginčo dalyką“.