Norinčius įsidarbinti gina Konstitucija

Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius. Terminas kilęs iš lotyniško žodžio constitutio, reiškiančio bet kokį ypač svarbų įstatymą.
Norintieji įsidarbinti ar jau dirbantieji kartais tiesiog nežino įstatymų, bet pravartu žinoti, kad savo teises jie gali ginti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsniu. Svarbu įsidėmėti bent vieną straipsnį, nes besikeičiančių įstatymų įvairovėje Konstitucija išlieka aukščiausios galios teisės aktu, kuriam būdinga stabilumas.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis skelbia: Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju.
Nuostata, jog kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti verslą, siejasi su Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalies nuostata, kad „Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva”.
Vadovaujantis Konstitucija galima ginti savo pažeistas teises, nes tai pagrindinis ir tiesiogiai taikomas teisės aktas.
Konstitucija apibūdinama kaip pagrindinis įstatymas, turintis aukščiausiąją teisinę galią įstatymų hierarchinėje sistemoje. Konstitucija įteisina pagrindines teisinio reguliavimo nuostatas ir sudaro įstatymų leidybos pagrindą. Todėl visi darbo santykius reguliuojantys įstatymai negali prieštarauti Konstitucijai. Šis pagrindinis įstatymas užtikrina ir socialinę teisės paskirtį – organizuotai, vienodai veiksmingomis priemonėmis saugoti visų visuomenės narių teises ir daryti įtaką bei lemti jų įgyvendinimą.
Jeigu Jūs turite teisinių klausimų, visada galite į mus kreiptis. Parašykite savo problemą ir mūsų teisininkas su Jumis susisieks. Užpildykite svetainėje užklausos formą arba siųskite užklausą elektroniniu paštu: info@perevod.lt Nurodykite savo kontaktinį el. paštą ir/ar tel. numerį. Užklausą adresuokite rašydami ,,teisininkui“.