Santrauka arba reziumė – (pranc. résumé) trumpa kalbos, pranešimo, straipsnio santrauka, trumpa dėstymo, aiškinimo išvada (Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius, 2013, p. 712).
Santrauka – tai knygos, dokumento (baigiamojo darbo, diplominio darbo ir kt.), straipsnio, kito šaltinio ar jo dalies anotacija.
Baigiamojo bakalauro darbo pabaigoje tai esmės išdėstymas lietuvių ir užsienio kalba. Jos apimtis priklauso nuo studijų darbo lygio, jo mokslinės ir praktinės reikšmės. Paprastai kiekvienos santraukos apimtis yra ne daugiau kaip 1 puslapis. Ji turi būti rašoma trumpai ir aiškiai, keliais sakiniais būtina išdėstyti pagrindinę publikacijos mintį. Rekomenduojamas santraukos dydis paprastai neviršija 1000 simbolių. Žodis SANTRAUKA rašomas paryškintu šriftu didžiosiomis raidėmis atskiroje eilutėje.
Tai mokslinis funkcinis stilius, kuriame nuosekliai rašoma: autoriaus vardas, pavardė, darbo pavadinimas, bakalauro baigiamojo darbo rekvizitai, darbo vadovo mokslo vardo ir laipsnio trumpinys, vardo inicialas ir pavardė, universitetas, metai, puslapių skaičius.
Darbas trumpai apibūdinamas, nurodant:

 • tyrimo aktualumą, tyrimo problemą, objektą, tyrimo mastas;
 • darbo tikslą ir uždavinius;
 • darbe panaudotus metodus;
 • atliktus tyrimus ir pagrindinius konkrečius gautus rezultatus;
 • esmines išvadas;
 • darbo struktūrą: lentelių skaičius (vnt.), paveikslų skaičius (vnt.), literatūros ir šaltinių
  skaičius (vnt.).

Santraukos struktūra:

 • Įvadas
 • Darbo (tyrimo) problema ir tikslas
 • Teorinės įžvalgos
 • Rezultatai
 • Išvados

Kai kuriais atvejais straipsnio santraukoje gali būti ir papildomos informacijos. Joje yra tikslinga kalbėti apie šaltinio kompoziciją ir struktūrą, taip pat supažindinti su naudojama iliustruota medžiaga. Išvadoje galima nurodyti, kokios naujos mintys ir idėjos išsakytos tyrimo autorių, supažindinti su jų išvadomis ar rekomendacijomis.
Santrauka turi teisingai atspindėti visą darbą, atliepti išsikeltus tikslą ir uždavinius. Joje neturi būti pateikta nauja ar papildoma informacija, kurios nėra darbe. Santraukoje nepateikiami darbo vertinimai, o trumpai pristatomas pats darbas. Santraukoje nedera perteikti viso įvado, rezultatų ar išvadų. Jei buvo atliktas tyrimas, turi būti pateikta informacija apie tyrimo kontingentą (amžius, lytis, kiti svarbūs tyrimui požymiai).
Santrauka lietuvių ir anglų kalbomis turi sutapti, t.y. angliškame variante negali atsirasti teiginių, kurių nėra lietuviškame variante.

perevod.lt – profesionalus santraukų/summary vertimas į anglų (ar rusų) kalbą.
Galimos bet kokios vertimo kombinacijos šiomis kalbomis: anglų, lietuvių, rusų kalbos.
EN-LT-RU
MOKSLINIAI VERTIMAI
Jums reikia išversti baigiamojo darbo summary/santrauką ar anotaciją į anglų kalbą?
Dirbame nuo 2010 metų. Galite pasikliauti mumis, skaitykite apie mus viešus komentarus. Rašykite apie mus – mums Jūsų įvertinimas labai svarbus, mes Jums labai dėkingi už palaikymą ir Jūsų nuomonę.
Summary – gaukite greitai.
Summary vertimą ar parašymą atliekame labai greitai ir kokybiškai. Paskambinkite ar tiesiog atsiųskite savo užklausimą elektroniniu paštu ir tuoj pat gausite atsakymą, kiek Jums kainuos ir per kiek laiko bus išversta.

Kodėl verta pasikliauti perevod.lt?

Mums svarbu, kad liktumėte patenkinti mūsų darbu.
Visada darbas bus įvertintas konkurencinga kaina.
Mes garantuojame, kad kuo skubiau imsimės Jums svarbaus darbo.
Visiems, viešai mums padėkojusiems, ačiū už gerą žodį! Mums tai svarbu, mus tai įpareigoja ir įkvepia.

Perevod.lt kolektyvas