Skaidrės ( mokslinio darbo priedai )

Rašant baigiamąjį ar kitą mokslinį darbą, reikia turėti omenyje, kad šis darbas turės būti ne tik parašytas, bet ir pristatytas bei apgintas. Pagrindinės rašymo gairės nusakomos turinyje bei įvade, o darbo pabaigoje formuluojant išvadas aptariamas iškeltų uždavinių realizavimas. Pristatant ir ginant darbą yra labai svarbu pateikti priedų, kurie parodo, kokiu mastu ir kokia apimtimi buvo atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, kokie metodai taikyti ir kokių uždavinių siekta viso mokslinio darbo rašymo metu. Darbo pristatymas ir/ar jo gynimas neturėtų virsti nuobodžiu ir monotonišku atpasakojimu, siūlytina, kad kiekvieną apibendrinamą teiginį pagrįstų tam tikri tyrimo metu gauti rezultatai, statistiniai duomenys, testavimo apibendrinimai, apklausos ir kita. Mokslinio darbo ar kokios kitos prezentacijos skaidrės – labai patogus būdas, kuris leidžia susistemintai ir vaizdžiai perteikti svarbiausius atlikto darbo etapus, parodyti savo gebėjimą reikšti mintis ginant parašytą darbą, turėti leistiną suflerį. Taip išvengiama „sauso kalbėjimo”, pristatymas tampa įdomesnis ir gyvesnis, o jūs pademonstruojate savo gebėjimą laisvai reikšti mintis ir argumentuotai ginti savo nuomonę. Skaidrių darymas – tai ne tik mokslinis, bet ir techninis procesas. Svarbu ne tik teisingai parinkti skaidrių turinį, tinkamai vizualizuoti jas: formatą, raidyną, šriftą, aplikaciją ir kita. Mes dirbame šį darbą ir žinome, kaip tai padaryti. Jūs visada galite kreiptis telefonu 864444881, užpildydami užklausos formą mūsų puslapyje arba elektroniniu paštu info@perevod.lt